Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe houdt zich bezig met voedselhulp in deze regio, met name in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden.

De Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe wil de gevolgen van armoede in deze regio helpen bestrijden. Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit in te zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. Inwoners van bovengenoemde gemeenten kunnen voedselhulp aanvragen bij één van de drie onderstaande uitdeelpunten. Inwoners van De Wolden kunnen, afhankelijk van hun woonadres, terecht in Meppel of Hoogeveen (informatie hierover vindt u bij het betreffende uitdeelpunt).

Spaar DE-punten voor de voedselbank

(klik hier voor meer info)

De Wolden

De Wolden wordt verzorgd
door de voedselbanken
Meppel en Hoogeveen


Telefoon
Meppel 0638109666
Hoogeveen 0615476278