Aanvragen voedselhulp

Voor wie?

Voedselpakketten, zoals die door de Voedselbank Zuidwest-Drenthe ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als NOODHULP voor mensen die in een bepaalde periode te weinig geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien.
Ze zijn expliciet NIET bedoeld als extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Daar zijn er zoveel van dat de Voedselbank onmogelijk al die mensen van een pakket kan voorzien en daardoor al gauw zou leiden tot willekeur.

Wanneer kunt u voedselhulp aanvragen

U kunt voedselhulp aanvragen als u aan toetsingsnormen en criteria voldoet. Als dat het geval is kunt u zichzelf aanmelden of u laat zich aanmelden door een hulpverlener of hulpverleningsinstantie.

Meld u aan bij de voedselbank in de gemeente waar u woonachtig bent. Voor de contactgegevens kijkt u bij de betreffende uitdeelpunt:

  • Meppel
  • Hoogeveen
  • Westerveld
  • Voor De Wijk, Koekange en Ruinerwold (De Wolden) Meppel
  • Voor Zuidwolde, De Stapel, Ruinen, Ansen, Echten, Alteveer, Kerkenveld, Veeningen, Fort en Linde (De Wolden) Hoogeveen

Intakegesprek/Screening

Een medewerker/screener van de voedselbank maakt na uw aanmelding een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom drie jaren.

Herscreening/controle

Bij toekenning van voedselhulp vindt uiterlijk binnen zes maanden na het eerste intakegesprek, of ruim voor een andere met u afgesproken datum, een herscreening/controle plaats. Deze herscreening moet u ruim van tevoren zelf aanvragen. Als u dat niet op tijd doet, hebt u na deze datum van herscreening geen recht meer op voedselhulp. In dat geval moet u opnieuw voedselhulp aanvragen.

Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt voor de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven.
De Voedselbank, en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, dient zich hieraan strikt te houden.
De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van sponsors en andere belanghebbenden over de ingezamelde goederen.