Over ons

Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe

Voedselbank Zuidwest-Drenthe heeft als verzorgingsgebied de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld en De Wolden. Ook gezinnen die net buiten de regio Zuidwest-Drenthe wonen, maar georiënteerd zijn op één van bovengenoemde gemeenten, kunnen voedselhulp aanvragen. 

Historie

Al in 2003 is in Meppel gestart met een voedselbank. Daarna ontstond in Hoogeveen, vanuit een samenwerking met Meppel, als snel een zelfstandige voedselbank. Deze twee voedselbanken besloten om samen te gaan in een stichting. In 2006 was de Stichting Voedselbank Zuidwest-Drenthe een feit.
Inmiddels is ook in Westerveld een voedselbank en worden de gezinnen in De Wolden al jaren vanuit Meppel en Hoogeeen voorzien van voedselhulp.
De stichting is aangesloten bij de Vereniging Landelijke Voedselbanken en volgt daarmee ook de landelijke normen en criteria voor voedselhulp.  

Doelstelling

  • Verspilling van voedsel tegengaan door producten in te zamelen die voor producenten en/of detailhandel niet meer interessant zijn.
  • Armoede bestrijden door mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het oplossen van financiële problemen.

Doelgroep

De voedselbank helpt gezinnen die onder het bestaansminimum leven. Om voor voedselhulp in aanmerking te komen moet een gezin voldoen aan de toetsingscriteria en normbedragen die landelijk gelden en jaarlijks vastgesteld worden door de Vereniging Voedselbanken Nederland en gerelateerd zijn aan gegevens van het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).
De groep mensen die in aanmerking komt voor voedselhulp stijgt de laatste jaren onrustbarend. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich de komende jaren zal doorzetten.
Op dit moment verstrekken de voedselbanken in Zuidwest-Drenthe meer dan 500 pakketten per uitgifte.