Vrijwilligersfuncties

Beknopte functieomschrijvingen

Hieronder vindt u de verschillende functies binnen de voedselbank met een korte omschrijving van de werkzaamheden die daarbij horen.

Coördinator/voorzitter werkgroep

 • Is voorzitter van de werkgroep van de lokale voedselbank en leidt de werkgroepvergaderingen.
 • Vertegenwoordigd de lokale voedselbank in het bestuur van de Stichting VB ZWD.
 • Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de lokale voedselbank en de screening.
 • Is vertegenwoordiger en spreekbuis van de lokale voedselbank richting sponsors en instanties.
 • Is aanspreekpunt voor zowel externen als voor medewerkers binnen VB ZWD.
 • Voert gesprek met nieuwe vrijwilligers en beoordeelt de geschiktheid afhankelijk van taak.

Coördinator vrijwilligers

 • Is verantwoordelijk voor de begeleiding en aansturing van vrijwilligers bij de uitgifte.
 • Is aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
 • Bepaalt de hoeveelheid vrijwilligers die ingezet moeten worden per uitgifte.
 • Maakt per halfjaar een rooster waarop de vrijwillgers kunnen zien wanneer zij aanwezig moeten zijn.

Coördinatie logistiek en/of voedselveiligheid

 • Is verantwoordelijk voor de samenstelling van de voedselpakketten, afhankelijk van het aanbod en aanvulling uit eigen voorraad bij te weinig aanbod.
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking van voedselveiligheid: houdbaarheidsdatum, bewaren van voedsel, gekoelde en diepvriesproducten volgens de normen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Spiegelt de producten in de voorraad ten aanzien van houdbaarheidsdatum.

Coördinator screeners

 • Voert de administratie bij aanmelding, screening, herscreening en toekenning of afwijzing van voedselhulp.
 • Hanteert de richtlijnen, criteria en normbedragen die zijn vastgesteld door Voedselbanken Nederland.
 • Bepaalt wie voor screening in aanmerking komt en door wie en wanneer er wordt gescreend.
 • Is aanspreekpunt voor de screeners en cliënten.
 • Vertegenwoordigt de screeners van de lokale voedselbank in het gezamenlijk screenersoverleg van VB ZWD.
 • Zorgt voor het waarborgen van de privacy van de cliënten binnen en buiten de voedselbank.

Screener

 • Maakt een afspraak met de hulpvrager voor een huisbezoek voor een screening of herscreening.
 • Doet de screening, herscreening en toekenning of afwijzing van voedselhulp. Hanteert hierbij de richtlijnen, criteria en normbedragen die zijn vastgesteld door Vereniging Voedselbanken Nederland.
 • Rapporteert over de uitkomst van screening en hersceening aan de coördinator van de screeners.
 • Zorgt voor het waarborgen van de privacy van de cliënten binnen en buiten de voedselbank.

Opruimmedewerkers

 • Als opruimmedewerker werk je op de dag en tijdstip die binnen de lokale voedselbank is afgesproken.
 • De coördinator met sleutel van de loods heeft de leiding.
 • Je sorteert alle gedoneerde producten in de daarvoor bestemde kratten.
 • Je zet alles op de daarvoor aangewezen plek.
 • Je controleert op t.h.t.-datum.
 • Je spiegelt de producten op houdbaarheid (wat als eerste moet worden uitgegeven).

Uitdeelmedewerker

 • Als uitdeelmedewerker werk je op de dag en tijdstip dat de lokale voedselbank de uitgifte heeft.
 • Je hebt geheimhoudingsplicht i.v.m. de privacy van de cliënten.
 • Je hebt een vriendelijke en waardige houding ten opzichte van de cliënten.
 • Je durft zo nodig cliënten netjes, maar duidelijk aan te spreken op hun gedrag en meld dit gedrag aan de coördinator lokale VB of aanwezige screeners. Zij zullen verdere actie ondernemen richting cliënt.

Inpakmedewerker

 • De inpakmedewerker werkt op de uitgiftedag, voorafgaand aan het uitgiftemoment.
 • Bij binnenkomst meld jij je bij de aanwezige coördinator logistiek.
 • Je krijgt aanwijzingen van de coördinator over plek en te verrichten werkzaamheden .
 • Je zorgt ervoor dat het product waar je verantwoordelijk voor bent in de pakketten terecht komt.
 • Je zorgt voor het netjes achterlaten van de werkruimte na de werkzaamheden.

Bekijk ook de actuele vacatures