Declaratieformulier vrijwilligers

Vergoeding van onkosten

Er worden geen vrijwilligersvergoedingen verstrekt. Onkosten die gemaakt worden voor het exploiteren van de stichting en het uitoefenen van een vrijwilligersfunctie, kunnen gedeclareerd worden door gebruik te maken van het onderstaand Declaratieformulier vrijwilligers VB ZWD.

In principe dient vooraf toestemming  te worden gevraagd aan de  penningmeester om onkosten te mogen declareren. Zonder toestemming vooraf, beoordeelt de penningmeester de declaratie en zorgt voor uitbetaling.

Het declareren van kosten voor het gebruik van een privé-voertuig is alleen mogelijk als op verzoek en/of in overleg met het bestuur of de betreffende werkgroepvoorzitter deze onkosten door de vrijwilliger gemaakt worden. Aan de hand van een correct ingevuld declaratieformulier worden de onkosten vergoed tegen een tarief van 19 cent per km.

De overige gemaakte reiskosten voor het uitoefenen van het werk als vrijwilliger kunnen worden afgetrokken via de jaarlijkse aangifte IB. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl.

Bijzondere situaties/declaraties worden eerst in het bestuur besproken, alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan.

Download hier het Declaratiefomulier vrijwilligers VB ZWD